Tin Tức

Smiley face

Lịch sử về chiếc Gối Thảo Dược

               Lịch Sử Về: GỐI THẢO DƯỢC Kể rằng: “ Năm 87 TCN, Vua Hán Vũ Đế trong lúc đi tuần thú chợt gặp một ông Lão Trượng đang cày bừa ...

Smiley face

Bài Bát Vị Hoàn

CÔNG DỤNG BÀI BÁT VỊ HOÀN   Trước vua Vũ Hán Đế đời Hán bên Trung Hoa muốn làm thần tiên uống nhiều thuốc đơn ...

Chuyên mục Đông Y

Smiley face

HÀNH LÁ

HÀNH Tên khoa học:    Allium fistulosum Tên khác : hành hoa, đại thông, thông bạch, hombúa (Thái), song (Dao) Tính vị: hành   Vị cay bình mà không ...

Smiley face

BÁN CHI LIÊN

Tên thuốc: Bán chi liên Tên khoa: Scutellaria barbata D. Don . Họ: Hoa mội Tên khọi khác :Nha loát thảo, Hiệp diệp, Hàn tín thảo Tính vị : Vị cay, hơi ...

Smiley face

CÁ TRÊ ( Clarias fuscus lacépede) Tên dược vi:Đường Sất Ngư, Tên ...

CÁ TRÊ

Smiley face

9 ĐIỀU Y HUẤN CÁCH NGÔN Phàm người học thuốc, tất ...

9 ĐIỀU Y HUẤN CỦA HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG

Smiley face

Một chút lãng mạng từ dược liệu Trước kính lạy trông ơn bối ...

Tên các vị thuốc qua thơ

Chuyên mục Sản Phẩm