Mẹ bầu nên uống vitamin tổng hợp có chứa ít nhất 400 microgram (mcg) axit folic mỗi ngày.

Both comments and trackbacks are currently closed.