Ngày 12/11/2016 Truyền Hình Trực Tiếp HTV1
Viện Chất Lượng, Sở Hửu Trí Tuệ, Liên Hiệp Khoa Học Khảo Sát và Chứng Nhận
Sản phẩm Gối thảo Dược và Trà Thảo Dược của Cty Nam Nguyên Dược Đạt Danh Hiệu
Sản Phẩm Thương Hiệu Chất Lượng Cao Việt Nam