fbpx
  • Gối thảo dược là gối với phần ruột có chứa các loại thảo dược trong thiên nhiên.
  • Tất nhiên các loại thảo dược được chọn lọc phù hợp để hỗ trợ cho sức khỏe nói chung và giấc ngủ của người sử dụng nói riêng.
  • Các loại thảo dược thường được sử dụng làm gối như gối đinh lăng, gối ngãi cứu, gối lavender