fbpx

THỂ TRẠNG MẠCH ( Nhận dạng 28 bộ mạch )

 • Bộ nào thấy chạy làm sao? Đặt tay xem thấy mạch nào nghiệm ra.
 • Mạch Phù chạy nổi trong da – Nhẹ tay đã thấy hình ra lá hành
 • Trầm thì ấn sát đã đành – Ấn nặng tay xuống càng rành rõ thêm
 • Mạch Trì vừa chậm vừa êm – Mỗi hơi thở thấy dưới trên ba lần

 

 • Sác nhanh hơn trì bội phần – Trì ba sác sáu có lần còn hơn
 • Hoạt đi ruồn chạy ruột trơn – Hình như chuỗi hạt qua luôn rõ ràng
 • Sắc dít cờn cợt gằng sang – Như dao cạo vỏ tre ngang khó lòng
 • Đại phù to quá mạch Hồng – Nhưng khi ấn mạnh lại không lực gì

 

 • Hoản đi hòa hoản tựa trì – Hoản đi bốn chuyến Trì thì ba thôi
 • Hồng như nước lục cuốn trôi – Bên tay cuồn cuộn cuốn lôi sống lùa
 • Thật thì đầy đặc đong đưa – Nhẹ tay hay nặng cũng khua dạt dào
 • Huyền giăng cung thẳng dây sao – Nhẹ tay hay nặng khác nào dây cung

 

 • Khẩn quay quăn quắn lạ lùng – Đầu dây uyển chuyển sợi chùng xở ra
 • Tràng dài quá bộ vị là – Khắp quan thốn xích cả ba đều dài
 • Khâu hai đầu có cả hai – Rỗng như rau muống có ngoài không trong
 • Mạch vi nhỏ xíu khó thông – Hình như tơ nhện lúc không lúc về

 

 • Li ti phảng phất khôn chê – Lơ thơ đoài đoạn như tơ về mồng
 • Tế đều nhỏ xíu như không – Lớn hơn vi chút lại không thấp thường
 • Nhu mềm yếu ớt lạ dường – Nhẹ tay còn có nặng dường như không
 • Nhược càng yếu đuối lông bông – Nặng còn hơi thấy nhẹ không thấy gì

 

 • tuy rộng lớn thần kỳ – Nhẹ tay thấy lớn nặng thì biến đâu
 • Cách như mặt trống da trâu – Nhẹ tay hay nặng mạch hầu thẳng băng
 • Động thì hạt đậu phải chăng – Lắc lư nguyên chổ lằng nhằng trước sau
 • Tán tan tản mác cũng rầu – Lúc không lúc có chạm đầu ngón tay

 

 • Phục chìm sát cốt mới hay – Âm dương bí tắt mạch này cũng nguy
 • Tuyệt như tuyệt mất còn chi – Day tay nặng nhẹ không chi nào còn
 • Đoản thì ngắn ngủi cỏn con – Thốn chưa khắp thốn xích còn được bao
 • Xúc gằn lui tới lao xao – Chợt nhanh chợt chậm gắt gao lạ lùng

 

 • Kết thì nghẽn khó đi thông – Tự nhiên ngừng lại, lại không được bền
 • Đại (đổi) đi dít mỏng nhu mềm – 1, 2, 3, 4 nghỉ êm một lần

Trích trong ( Chẩn mạch pháp Hạnh Lâm Đường)

.