fbpx

Phan Danh Tánh Dược ( Phần 1)

 • Nhơn Sâm dưỡng vị ích tỳ
 • Bồi bổ nguyên khí uống thì tỉnh tao
 • Phục Linh thấm bổ biết bao
 • Xích Thông thủy đạo, bạch nào ích tâm
 • Hoàng Kỳ ôn bổ khí âm
 • Phù hư liễm hãn lại nhầm sinh cơ
 • Đương Quy bổ huyết phù hư
 • Vĩ Quy tiêu huyết nhuận tư nhiều phần
 • Địa Hoàng bổ thận sinh tân
 • Sinh cần mát phổi, Thục cần bổ hư
 • Hoài Sơn tạng phủ ích như
 • Sống hay bổ thận, sao dư kiện tỳ
 • Sơn Thù bồi bổ thận suy
 • Sáp Tinh giáng hỏa, đầu thì hết đau
 • Lộc Nhung tinh huyết bổ mau
 • Tư âm ích khí, sống lâu khang cường
 • Tần Giao phong nhiệt thần phương
 • Xà Sàng chữa ngứa ngày nấu xông
 • Bổ gân Tục Đoạn nhiều công
 • Xa Tiền tiểu tiện lợi thông như thần
 • Mộc Qua tiêu thực thư cân
 • Ngưu Tất giáng hỏa đau chân chóng lành
 • Quế Chi phát tán chạy nhanh
 • Quế Tâm bổ hỏa, Quế Thanh đứng đầu
 • Quế Mao trị gió lành mau
 • Quế Quan dẫn hỏa nhiệm mầu hồi sinh
 • Uy Linh chữa ngứa thần tinh
 • Phòng Phong giải cảm, Thổ Linh sát trùng
 • Đau mình Độc Hoạt nên dùng
 • Nhức đầu Khương Hoạt, Khung Cùng hiệu năng
 • Giải hòa Cam Thảo chi bằng
 • Sinh hay tả hỏa chính hằng ôn trung
 • Mắt màng Mộc Tặc chữa thông
 • Ô Đầu có độc trị phong phi thường
 • Tiêu đờm phát tán Sinh Khương
 • Ngày đêm mất ngủ sao đường Táo Nhơn
 • Muốn cho định chí an thần
 • Nên dùng Viễn Chí để tâm tỳ hòa
 • Thần Sa cùng với Chu Sa
 • Mát tim bổ phổi cũng là trấn kinh
 • Quý thay Long Cốt sáp tinh
 • Ngăn ngừa huyết hãn lại bình an tâm
 • Ngũ Vị liễm khí sinh tân
 • Chữa ho bổ phổi, lao nhân tăng cường
 • Cốt Chỉ chữa nhức gân xương
 • Lưng đau gối mỏi, thận thương đái nhiều
 • Cốt Bì chữa chứng nhiệt thiêu
 • Bạc Hà, Kinh Giới thảy đều trị phong
 • Chân tay nhức mỏi ở trong
 • Kíp dùng Cao Bản khai thông kịp thời
 • Bạch Tiền chữa ho hắt hơi
 • Đơn Sâm tứ vật cũng thời đồng công
 • Liên Kiều trị lỡ nóng xong
 • Cắt Căn giải nóng hãn thông thanh tỳ
 • Bằng Sa xương hóc khỏi ngay
 • Quyết Minh chữa mắt hết suy khỏi lòa
 • Phong ty dụng Bạch Hoa Xà
 • Thủ Ô đen tóc, huyết hòa trường sanh
 • Cương Tằm chữa chứng phong kinh
 • Ngứa dùng Thiền Thoái, đau mình Thiên Miên
 • Phong đờm sợ hãi liên miên
 • Bạch Vi, Thiên Trúc, Long Duyên đều cần
 • Tiên Bì chữa chứng bại chân
 • Tân Di mồm xếch co gân giật giùng
 • Đảm Phàn trị giản chữa ung
 • Trong mình nóng lỡ phải dùng Khổ Sâm
 • Vết thương Thanh Đại nhiều công
 • Thấp ty Phòng Kỷ, lị tầm Địa Du

Dược Tính Chỉ Nam

.