fbpx

Nước Đá – Băng Đống

Khí lạnh, vị ngọt, không độc.

Công hiệu:

Nước đá giải được chứng phiền khát, tiêu tan được độc của nắng, hay là chứng thương hàn dương độc nóng quá, đến nỗi mê man bất tỉnh.

Dùng nước đá mà để trên chô tâm oa thì tỉnh lại ngay, nó lại giải được người bị độc vì thiêu tửu, rượu đúc.

Nhưng mùa hạ mà ăn nước đá nhiều tất nhiên sinh ra nhiều chứng bệnh, vì nó là một vị chỉ có thể dụng tạm thôi.

Nước mía đá uống vào rất nguy chẳng những hay sinh ra chứng phong điên mà lại dễ làm cho người mắc nhiều bệnh khác nữa, nhớ lưu ý.

Dược Tính Chỉ Nam- Hải Thượng Lãn Ông.

 

.