SẢN PHẨM DINH DƯỠNG TRƯỚC TIÊN PHẢI LÀ SẢN PHẨM SẠCH

✤ Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm là điều cần quan tâm nhất nó đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

✤ Ngoài việc sản xuất, chế biến, bảo quản tốt tránh ô nhiễm bởi các loại vi sinh vật, thì việc đảm bảo các chỉ tiêu không được chứa các chất hóa học vượt quá mức quy định cho phép ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng là điều tiên quyết.

✤ Vừa qua Nam Nguyên Dược đã kiểm định ở 2 sản phẩm mà thị trường đang quan tâm nhiều nhất BỘT CHÙM NGÂY và HOA ĐẬU BIẾC.

✤ Trải qua kiểm định với 4 hạng mục (Clo hữu cơ, Chất tổng hợp, Lân hữu cơ , Nhóm Carbamate) Đạt 45 chỉ tiêu an toàn về Dư Lượng Thuốc Bảo Vệ Cây Trồng.

✤ Đây là việc cần thực hiện đầy đủ tạo sự an tâm về sản phẩm cũng như đảm bảo sức khỏe cho khách hàng – người tiêu dùng.