Sáp Ong

(Bạch Lạp – Hoàng Lạp – Mật Lạp)

Tên khoa học: Cire Blanche – Bees Wa

Tính chất: Khí ôn, vị cam, không độc

Công hiệu:  Bạch Lạp có hay sinh cơ, hay bổ trung ích khí, khỏi được vết thương, cầm được máu lại, làm cho khỏi đau, nối được gân, tiếp được xương, khỏi được chứng lỵ đi ra mủ máu, đàn bà có mang thai bị động hay là lậu huyết.

Nó là một thứ thuốc nòng cốt của môn ngoại khoa.

Thứ nấu và lọc kỹ thành ra trắng gọi là Bạch Lạp, thứ nấu còn hơi dối thì sắc nó vàng gọi là Hoàng Lạp.

Ông Lý Thời Trân nói rằng: Muôn vật không gì ngọt bằng mật ong. Không có gì nhạt bằng sáp ong, chất hậu vị cam mà tính hoãn cho nên nó nhuận được tạng phủ.

Chất bạc vị đạm, mà tính sáp cho nên chỉ được tiết lỵ.

Ông Trương Trọng Cảnh trị lỵ có bài Điều Khí Ẩm. Ông Tôn Tử Mịch trị lỵ thì có bài Lạp Giao Thang rất thần hiệu, thực đã hiểu thấu cái lẽ đó vậy.

Trích Dược Tính Chỉ Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *