Hình Thức Thanh Toán

  1. Thanh toán COD: Nếu chọn hình thức thanh toán COD (Thanh toán khi nhận được hàng).  Đơn hàng sẽ được giao đến địa chỉ Bạn cung cấp, và Bạn sẽ thanh toán đơn hàng khi nhận được hàng.
  2. Thanh toán Chuyển khoản: Khi Bạn chọn hình thức thanh toán chuyển khoản. Đơn hàng của Bạn sẽ ở trạng thái chờ và đơn hàng sẽ được chuyển ngay khi bạn chuyển khoản thành công.

Qui cách thanh toán chuyển khoản

Nội dung chuyển khoản

Tên – ĐT – Mã Đơn hàng hoặc Tên – ĐT – Nội dung ngắn gọn của Quý khách

Ví dụ:
TuanThanh-0909 090 090-DH524856
hoặc TuanThanh-0909 090 090-Tui chuom Vai Gay

Thanh toán qua tài khoản ngân hàng Công Ty